top of page

Sophie R. Jacobsen

Over de schrijfster

Sophie R. Jacobsen studeerde aan de Internationale Universiteit van Lugano vergelijkende godsdienstwetenschap en psychologie. Eerder studeerde zij aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam schilderen en portret.

Zij is werkzaam als publicist en begeleidt mensen in veranderingsprocessen.

bottom of page