top of page

Johanna Maria Riemen

Johanna Maria Riemen is paragnoste, trance-medium, zieneres en genezeres. Een bescheiden vrouw met buiten-gewone vermogens. Haar inzichten en informatie komen niet uit boeken of opleidingen. Ze is een vrouw die alles 'hoort' en 'ziet' vanuit de goddelijke wereld.

 

Wat is de goddelijke wereld en zijn er meer werelden? Is er na het sterven een wereld waar de goede en de kwade mensen door elkaar leven net als op aarde, of kun je verschillende werelden onderscheiden? Johanna Maria noemt deze werelden de 'lagen': zeven goddelijke bovenlagen en zeven helse onderlagen.

Vanaf 11-jarige leeftijd werd ze regelmatig meegenomen naar de onder- en bovenlagen, vergezeld door zeven Lichtwezens. Om als de tijd er klaar voor zou zijn, die informatie gebundeld aan de mensen door te geven. Als hulp om verder te groeien naar de hoogste lagen tot het levensdoel: het Paradijs, waar we tenslotte vandaan komen.

Maria leeft en werkt vanuit compassie met haar medemens.

Haar liefde voor de medemens vertaalt zich in het begeleiden van mensen die behoefte hebben aan verdieping in het leven en geestelijke ondersteuning nodig hebben.

Velen wisten haar te vinden.

De afgelopen jaren is Maria haar praktijk aan het afbouwen en neemt ze geen nieuwe cliënten meer aan.

​Maria geeft geen medisch advies.

Reactie van Maria op 'BOOS'

14 mei 2024

 

Reactie aan de redactie van BOOS

Naar aanleiding van de beschuldigingen gesteld in programma BOOS

Hoor en wederhoor is een ethisch beginsel in de journalistiek. Het betekent dat een journalist, die negatieve beweringen wil publiceren over personen, (-) de kans geeft aan de beschuldigde om op de aantijgingen te reageren, alvorens tot publicatie over te gaan. (Wikipedia)

Dat betekent dat je neutraal blijft in je oordeel tot je de wederpartij gehoord hebt. Dat je van tevoren aankondigt dat je een gesprek wilt met draaiende camera en daar een afspraak over wilt maken.

Het verhaal over de sms-jes klopt niet, ook de bedragen kloppen niet. Zie (in de tekst beneden) dat deze kant van het verhaal afgehandeld is met het bericht van schikking van de klager zelf.

Hier leest u het correcte verhaal, geschreven door Maria Riemen.

Beste redactie van BOOS,

Hierbij stuur ik u mijn reactie naar aanleiding van de vragenlijst die u mij dinsdag 14 mei 2024 heeft gestuurd.

De vragenlijst hebben jullie gestuurd naar aanleiding van een geschil van vijf jaar geleden met een cliënt Emmy S., die destijds alreeds 15 jaar een vaste cliënt van mij was. Ik heb begrepen dat Emmy S. inmiddels is overleden en u bent benaderd door haar mantelzorger B. van V. die mij in 2019 heeft gechanteerd, bedreigd en geïntimideerd.

De mantelzorger B. van V. heb ik nog nooit gezien en is pas in beeld gekomen bij Emmy S. toen haar broer J.W. S. overleden was. De mantelzorger heeft mij bedreigd en geïntimideerd met verdraaide en onjuiste informatie en dat leverde destijds zodanig veel stress op dat ik tegen mijn zin heb geschikt in deze kwestie.

Er is in 2019 mail correspondentie geweest met de mantelzorger B. van V, waarin alle beschuldigingen zijn tegengesproken en er bewijs is van schikking en afronding van de zaak. Deze gehele e-mail correspondentie is gedocumenteerd en in mijn bezit.

Ik snap niet dat de mantelzorger B. van V. na 5 jaar ineens een klacht indient over een geschil wat allang is afgewikkeld en waarbij beide personen, Emmy S. en haar broer J.W. S. inmiddels zijn overleden.

Ik weet, aangezien Emmy S. 15 jaar mijn klant is geweest, dat zij en haar broer J.W. S. een lange geschiedenis heeft om artsen aan te geven die haar en / of haar broer hebben behandeld. Ze hebben veel klachten ingediend, bij huisartsen, artsen en bij verschillende mensen waarvan zij dachten haar en haar broer onrecht te hebben aangedaan. Ze waren beiden wantrouwig tegen elke soort van hulpverlening. Ik heb genoeg mensen die dat kunnen bevestigen.

U beschuldigt mij ervan dat ik destijds de zieke broer van Emmy S. medisch advies heb gegeven via haar. Tevens beschuldigt u mij ervan grote betalingen te hebben ontvangen van Emmy S. voor het sturen van ondersteunende energie aan de destijds ernstig zieke J.W. S. , slechts ter ondersteuning van zijn mentale en fysieke gesteldheid. Dit ten alle tijden alleen buiten zijn reguliere zorg om.

Emmy S. heeft destijds zelf aan mij gevraagd of ik energie wilde sturen aan haar broer J.W. S. (via een foto) ter verlichting van zijn klachten.

Meneer J.W. S. was ernstig ziek en onder intense begeleiding van artsen / doktoren, wat ik altijd ten volle heb bevorderd.

Emmy S. bleef tijdens de consulten maar aandringen en klagen dat haar broer J.W. S. zo’n enorme last had van zijn medicatie. Daarbij heb ik met haar meegedacht naar een oplossing om zijn klachten te verminderen (altijd wetende dat hij onder dokterstoezicht was).

Dit is altijd in goed vertrouwen met Emmy S. gegaan, destijds reeds een cliënt van 15 jaar waar ik op goede voet mee was.

Het eerste jaar dat ik aan haar broer ondersteunende energie stuurde, heb ik dat volledig gratis gedaan voor J.W. S. met behulp van een foto van haar broer. Na een jaar voelde Emmy S. zich bezwaart en heeft zelf voorgesteld hiervoor een vergoeding te geven, als een gift voor het extra werk buiten de consulten om.

Emmy S. heeft toen voorgesteld om hier € 5,- per dag voor te geven en dat heeft ze ongeveer 3 jaar gedaan. Emmy S. vroeg mij of ik de kosten bij wilde houden en haar per sms wilde laten weten wat de kosten waren voordat zij weer op consult kwam. Emmy S. kwam eens in de 2 maanden op consult en daardoor heb ik de bedragen via sms genoemd.

De bedragen die in de berichten in de aflevering getoond worden zijn verzonnen en komen van mantelzorger B. van V. en niet van Emmy S.. Die bedragen staan ook nergens vermeld in de eis van de mantelzorger B. van V..

Het in de schikking overeengekomen bedrag was € 7500,- en is binnen de termijn overgemaakt aan haar. Dit is door B. van V. als volgt bevestigd:

“Beste mw. Riemen,

Op 1 november 2019 is er een betaling van vijfenzeventighonderd (7500) euro ontvangen. Hiermee heeft u voldaan aan de voorgestelde schikking.

Met vriendelijke groet

E. S.

nb B. van V.

 

U vroeg mij over mijn belastingen, natuurlijk betaal ik belasting, van zowel de betalingen in cash (door alle tijden heen) en van de betalingen via de bank. Maar u krijgt geen inzage in mijn financiën.

 

Daarbij kan ik toevoegen dat ik aan het afbouwen ben met mijn werk, ik werk minder en vanaf de zomer werk ik alleen nog maar met vaste cliënten die ik al meer dan 30 jaar heb, aangezien ik volgend jaar met pensioen ga.

Door de jaren heen heb ik ook veel mensen gratis bijgestaan, waarbij ik dit in vele verklaringen van cliënten zou kunnen bevestigen.

 

Ik kan u op uw hart drukken dat ik altijd cliënten doorverwijs naar een arts of dokter, want ik ben geen arts of dokter.

35 jaar heb ik ook voetreflex therapie gegeven aan cliënten en daarbij ook altijd cliënten naar artsen doorverwezen. Sterker nog, ik heb talloze cliënten vaak voordat ze zelf naar een arts gingen voor een klacht, doorverwezen naar artsen. Via het paranormale consult of voetreflexbehandeling heb ik vaak ziektebeelden doorgekregen, waardoor ik juist preventief werkte voor mijn cliënten, zodat ze juist naar artsen / doktoren zouden gaan. Hierbij kan ik ook vele verklaringen van cliënten krijgen die dit volledig zullen bevestigen.

Ik sta er juist om bekend dat ik altijd cliënten doorstuur naar artsen / doktoren en ik heb nog nooit iemand bij een arts / dokter weggehouden.

 

Met het woord genezeres wordt in de paranormale wereld bedoeld dat je helpt met aura en energie stromen bij cliënten te verbeteren en /of in balans te brengen, dit ter ondersteuning van hun reguliere behandeling bij artsen / doktoren.

 

Het team van BOOS is op vrijdag 10 mei onder valse voorwendselen in mijn privéterrein, het appartementencomplex, waar ik mijn praktijk aan huis heb, binnengedrongen. Jullie waren toen en zijn in de toekomst niet welkom om mij wederom lastig te vallen.

En de agressieve en zeer intimiderende aanpak van jullie is zeer mens onvriendelijk en past absoluut niet in deze tijd.

Daarbij is het helemaal niet toegestaan mij met een nep DHL bezorger naar beneden te lokken omdat ik zogenaamd iets moet tekenen, om vervolgens de deur van het appartementencomplex open te duwen en zeer agressief en dwingend met draaiende camera mee te lopen en mij te filmen, zo ook mijn client en later mijn man.

 

Na 5 minuten is mijn man met de lift omhoog gekomen en hebben jullie hem ook agressief en zeer intimiderend benaderd met draaiende camera. Ikzelf, mijn cliënt en mijn man willen pertinent niet in beeld verschijnen.

Daarna hebben jullie als een stel dwazen lopen schreeuwen voor onze privé deur van het appartement, een kwartier lang aangebeld en op de deur geslagen en verdere beschuldigingen op een zeer intimiderende en agressieve manier geuit. Ik ben zeer aangeslagen door deze mensonterende aanpak en betreur jullie werkwijze ten zeerste.

 

Uw collega Ronja is bij mij op consult geweest op 24 april 2024 zonder dat is vermeld door jullie dat Ronja jullie collega was. Dit consult is misleidend en manipulatief geweest.

Zij heeft zich voorgedaan als een persoon die een psychose heeft gehad, een jaar geleden. En zich nu door de medicatie heel erg vlak voelde en van deze medicatie af wilde. Elke arts zal u bevestigen dat er uitermate voorzichtig omgegaan moet worden met een persoon die lijdt aan psychoses en dat juist in psychoses bepaalde zaken kunnen worden bedacht en door de psychotische voor waar aangenomen kunnen worden.

Tijdens het consult met Ronja heeft zij verteld dat ze heeft geleden aan een psychose. Echter kreeg ik dat niet door, ik dacht: “ik zie geen psychose, dus krijg ik het niet goed door”. Dat legde ik bij mezelf en niet bij Ronja. Het gaf mij verwarring dat ik het niet doorkreeg.

Ik vond het te precair om te zeggen, “ik zie niet dat je een psychose hebt gehad”. Nogmaals, ik dacht, ik zit fout. Daarbij was ze vrij emotioneel, wat ik zielig vond. 

 

Ronja bleef maar zeer aanhoudend pushen dat ze haar medicijnen, antipsychotica, niet wilde slikken of daarmee af wilde gaan bouwen omdat ze er zo een last van had. Ze bleef er maar op aandringen en ik heb meerdere malen gezegd: “je kan niet zomaar stoppen met medicatie en dat moet je met je dokter overleggen en je moet ten aller tijden afbouwen met dit soort medicatie”.

 

Na verder aanhouden van Ronja heb ik inderdaad gezegd dat, als je dat dan per se wil, je probeert af te bouwen, maar zodra je iets voelt opkomen weer de volledige dosis moet nemen. Mijn hele gevoel gaf aan dat zij helemaal geen medicatie slikt, maar nogmaals je gaat een psychotisch persoon hier niet mee confronteren, ik dacht wederom ‘ik krijg het dus niet goed door’. Ik heb haar ook gevraagd, voel je dan een psychose aankomen, daar zei ze ‘ja’ op.

In eerste instantie heb ik meermaals gezegd dat ze het afbouwen moest overleggen met haar dokter, maar ze bleef maar aanhouden dat ze dat niet wilde. Verder ga ik er niet vanuit dat iemand keihard zit te liegen over zo een ernstige aandoening. Nogmaals, ik ‘kreeg het ook niet door’.  Daarbij kan je zeggen dat ik uiteindelijk, na het aanhoudend blijven pushen van Ronja, teveel met haar heb mee gepraat omdat ik haar zielig vond, dat is een fout van mij. Ik vind dit misleidend en manipulatief. Jullie proberen mij zo op een hele negatieve manier te ‘framen’.

 

Toen ze kwam met de foto van haar ‘zogenaamde’ opa, die kreeg ik ook niet door. Ik dacht: ik zie niet dat het haar opa was, en ik kan niet zeggen tegen een psychotisch persoon, “ik zie niet dat dat je opa is”, maar ze ging ook huilen, ik dacht ik zit wederom fout dat ik het niet zie.

Aangezien ik het zielig vond voor haar en je altijd heel voorzichtig om moet gaan met psychotische personen, vooral als ze emotioneel zijn, heb ik met haar mee gepraat en inderdaad gezegd dat haar opa heeft gezegd dat ze kan afbouwen, omdat zij maar zat te pushen dat ze wilde afbouwen en / of stoppen. En ik uit medelijden en als troost tegen haar zei dat haar opa bij haar was. Ik bied mijn excuses aan voor het feit dat ik teveel met haar heb mee gepraat, maar ik vond haar heel zielig en kwetsbaar.

 

Verder wil ik, en mijn man en de cliënt die voor de deur stond toen jullie mijn appartementen

complex binnendrongen pertinent niet op beeld verschijnen, daar geven we geen toestemming voor. Jullie zijn binnengedrongen op privé terrein en via de wet AVG gelden strenge eisen voor het filmen zonder toestemming.

 

Dit is mijn reactie. Ik ga verder niet met jullie in gesprek en jullie worden ook niet binnen gelaten in het appartementencomplex. Ik ga er verder vanuit, als jullie iets gaan publiceren, dat mijn volledige reactie daarbij wordt vermeld.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Maria Riemen

bottom of page