Johanna Maria Riemen

Johanna Maria Riemen is paragnoste, trance-medium, zieneres en genezeres. Een bescheiden vrouw met buiten-gewone vermogens. Haar inzichten en informatie komen niet uit boeken of opleidingen. Ze is een vrouw die alles 'hoort' en 'ziet' vanuit de goddelijke wereld.

 

Wat is de goddelijke wereld en zijn er meer werelden? Is er na het sterven een wereld waar de goede en de kwade mensen door elkaar leven net als op aarde, of kun je verschillende werelden onderscheiden? Johanna Maria noemt deze werelden de 'lagen': zeven goddelijke bovenlagen en zeven helse onderlagen.

Vanaf 11-jarige leeftijd werd ze regelmatig meegenomen naar de onder- en bovenlagen, vergezeld door zeven Lichtwezens. Om als de tijd er klaar voor zou zijn, die informatie gebundeld aan de mensen door te geven. Als hulp om verder te groeien naar de hoogste lagen tot het levensdoel: het Paradijs, waar we tenslotte vandaan komen.

Maria Riemen begeleidt succesvol mensen uit de hoogste politieke kringen in binnen-en buitenland.

Ze adviseert in de zaken- en vastgoed wereld, rechterlijke macht, advocatuur, mensen uit de financiële sector etcetera.

Consult bij Maria Riemen

Hellingweg 42
2583 WG  Scheveningen
06 - 30078177
Consult: € 70 per half uur