top of page

Het eeuwige leven van de ziel

Enkele onderwerpen uit het boek

    Inleiding

1. De Reis
2. Lagen, chakra’s, ziel en psyche
3. Volmaakt gemaakt
4. De bovenlagen
5. Eerste laag Jaloezie Het geweten
6. Tweede laag Rationaliseren Eigen belang
7. Derde laag Je ego aangaan Eerlijk zijn naar jezelf
8. Vierde laag Van het zelf naar het Zelf Saboteurs Ziekte

    Het denken Confrontatie Overgave
9. Vijfde laag Bevrijding Vertrouwen Gods beproeving

    Het hart
10. Zesde laag Geloof Dienstbaarheid Gehoorzaamheid

      Een haarbreedte Gebed
11. Zevende laag Het einde van de reis van de ziel

12. Het Paradijs
13. Engelen
14. De onderlagen Hel en vagevuur De zeven onderlagen
15. Het kwaad De weg van de minste weerstand Satan Haat

      Holocaust Zwarte magie en meer
16. Sterven Het stervensproces Begeleiding
17. Relaties Gevoelens en emoties in de bovenlagen

      Gevoelens en emoties in de onderlagen
18. Familie Kruispunten De lijn Zielsverwantschappen en

      gelijkgestemden Wederhelft
19. Visioenen Paranormaal
      Aanbevolen literatuur

      Trefwoordenregister

bottom of page